Wprowadziliśmy do Naszej oferty folię Stretch PCR* w której znajduje się 30% recyklatu.
*PCR – Post-Consumer Recycled
Czym właściwie jest recyklat? 🤔
Są to materiały pochodzące z recyklingu pokonsumenckiego. Wykonane z przedmiotów, które konsumenci poddają recyklingowi na co dzień, takich jak aluminium, pudełka kartonowe, papier i plastikowe butelki.
Tworzą one bazę do wytwarzania nowych produktów.
W jaki sposób powstaje PCR?
Otrzymuje się je w wyniku ciągu procesów technologicznych. Końcowy etap pozyskiwania recyklatu polega na rozdrobnieniu odpadów z tworzyw sztucznych celem uzyskania sypkiego materiału, który będzie spełniał określone wymagania jakościowe przy jednoczesnym braku zmiany struktury chemicznej.
_______________________________________________
🌳Nasza nowa folia podlega recyklingowi w 100%
🌳Wykorzystujemy gilzy wielokrotnego użytku