Oświadczamy, iż Firma Produkcyjno-Handlowa ,,REWANŻ” Tomasz Wojarski (NIP 7741512702) przestrzega zasad określonych w Rozporządzeniu Rady UE 2022/236 z dnia 21 lutego 2022r i 2014/269 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w zakresie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.