Warunki przechowywania

TAŚMA PAKOWA
Czas gwarancji na zakupiony towar to okres 9 miesięcy od daty wyprodukowania.

Taśmy należy przechowywać w miejscu, które nie jest narażone na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych takich jak: deszcz, słońce, śnieg, porywisty wiatr. Temperatura otoczenia w pomieszczeniu, w którym przechowywane lub są taśmy klejące nie powinna być niższa niż 10°C ani wyższa niż 30°C. Optymalna temperatura, zależy od rodzaju kleju i jest przedstawiona w specyfikacji danej taśmy . Wilgotność w pomieszczeniu powinna być w zakresie od 20 do 80%. Taśmy nie powinny być przechowywane ani wykorzystywane w odległości mniejszej niż 1,5 m od źródeł ciepła, rozpuszczalników, utleniaczy czy reduktorów.
 Dopuszczalne jest okresowe przechowywanie lub transport taśm w temperaturze niższej niż 10°C lub wyższej niż 25°C. Przed wykorzystaniem taśm, które przechowywane są w nieodpowiedniej temperaturze, należy poddać procesowi tzw. „sezonowania” polegającemu na umieszczeniu taśm w temperaturze od 15 do 30°C (najlepiej od 15°C do 25°C), na co najmniej 12 godzin . W tym czasie temperatura taśm powinna się ustabilizować na optymalnym poziomie.
Długotrwałe (tj. powyżej 7 dni) przechowywanie lub transport taśm w temperaturze
powyżej 40°C lub poniżej 10°C może negatywnie wpływać na jej właściwości. Nawet
krótkotrwałe narażenie taśm na temperaturę powyżej 70°C może doprowadzić do utraty
lub znacznego pogorszenia ich właściwości.
Taśmy należy chronić przed możliwością powstania uszkodzeń mechanicznych.                  W pracy z taśmami nie należy używać ostrych narzędzi, a jedynie specjalnie przystosowane do tego celu zaklejarkami. Taśmami (również w opakowaniach zbiorczych i kartonach) nie należy rzucać. Ponadto rolek nie powinno się przesuwać, szurać, obijać, ściskać, ugniatać, rwać, mazać, nacinać, nakłuwać, przypalać, przypiekać, ani poddawać żadnemu innemu procesowi, który mógłby naruszyć poprzeczną lub wzdłużną integralność taśmy. Wyjątkiem jest jedynie oddzielenie fragmentu taśmy w celu jej wykorzystania.
Oryginalnie zapakowane taśmy, przechowywane w optymalnych warunkach powinny zachować swoje właściwości przez 12 miesięcy od daty produkcji.

Tolerancja pomiarów I parametrów technicznych są zawarte w karcie technicznej.

FOLIA STRETCH
Warunki przechowywania i składowania folii typu stretch. Dla zachowania właściwości folii wymagane są szczególne warunki przechowywania folii: w suchym miejscu (maksymalnie 50% względnej wilgotności powietrza), w temperaturze od + 15°C do + 30°C, dobrze zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych, w szczególności promieni słonecznych i wilgoci. Zaleca się składowanie folii w budynkach zamkniętych osłoniętych od wiatru i kurzu. Dostarczone rolki powinny być składowane i przechowywane w oryginalnym opakowaniu zastosowanym przez producenta. Opakowanie oraz wszelkie warstwy, pokrywy ochronne powinny pozostać na paletach do momentu właściwego użytkowania folii . Opakowanie ochronne folii jest bardzo ważne dla zachowania właściwości folii. Należy szczególnie zwracać uwagę, aby folia nie miała styczności z krawędziami tnącymi, które mogłyby uszkodzić rolki. Rolki nie powinny być narażone na nadmierne ciepło, działanie promieni słonecznych czy lamp z UV. W przeciwnym razie folia może stać się krucha i łamliwa.

Produkt nie może być składowany tak, aby przypadający na niego ciężar mógł go zdeformować bąd ź uszkodzić. Maksymalny okres przechowywania to 6 miesięcy od daty dostawy. Unikać dłuższego okresu przechowywania, po tym okresie właściwości folii nie mogą być już zapewnione. Dłuższe wystawienie folii na zewnętrzne warunki atmosferyczne wymaga zastosowania w procesie produkcji folii specjalnych dodatków chroniących przed działaniem promieni UV.

Folie nie powinny być przechowywane ani wykorzystywane w odległości mniejszej niż 1,5 m od źródeł ciepła, rozpuszczalników, utleniaczy czy reduktorów.

Tolerancja pomiarów I parametrów technicznych są zawarte w karcie technicznej.

 

FOLIA PĘCHERZYKOWA
 Należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych. Przewozić krytymi środkami transportu. Zalecane pionowe przewożenie. Folie nie powinny być przechowywane ani wykorzystywane w odległości mniejszej niż 1,5 m od źródeł ciepła, rozpuszczalników, utleniaczy czy reduktorów.

Tolerancja pomiarów I parametrów technicznych są zawarte w karcie technicznej.

TAŚMA DO BANDOWANIA
PRAWIDŁOWE MAGAZYNOWANIE TAŚMY PP:                                                                         
Taśma powinna być przechowywana w oryginalnych opakowaniach. Kartony/rolki z taśmą powinny być magazynowane w pozycji poziomej, na leżąco, na równym podłożu. Przechowywanie taśmy w pozycji pionowej grozi deformacją tulei.
 Miejsce magazynowania. Taśma powinna być magazynowana w miejscu zadaszonym, suchym i w miarę możliwości o temperaturze pokojowej . W przypadku magazynowania taśmy w temperaturach ujemnych, przed użytkowaniem należy doprowadzić taśmę do temperatury min. + 5° C.
Okres przechowywania. Gwarantujemy wysoką jakość produkowanej taśmy przez okres 12 m-cy od daty produkcji. Właściwe warunki przechowywania taśmy mogą znacznie wydłużyć okres przechowywania taśmy bez utraty jej właściwości. Należy jednak pamiętać, że długotrwałe przechowywanie taśmy, po okresie gwarantowanym przez producenta, powoduje zwiększenie szablistości, co może uniemożliwić jej zastosowanie w automatycznych urządzeniach pakujących, a także może powodować zmniejszenie innych parametrów technicznych.

Tolerancja pomiarów I parametrów technicznych są zawarte w karcie technicznej.

 

OPAKOWANIA KARTONOWE
Temperatura pomieszczenia magazynowego powinna wahać się pomiędzy + 5°C + 30° C. . Między innymi ze względu na to, że przy niskich temperaturach karton wilgotnieje i wiotczeje. To właśnie z tego powodu w pomieszczeniu, w którym są magazynowane opakowania kartonowe, wilgotność musi się mieścić w przedziale 30-70%. Nie można też dopuszczać do zbyt dużych skoków temperatur w tego typu przestrzeniach. Nie jest wskazane, aby opakowania kartonowe leżały na słońcu.

Tolerancja pomiarów I parametrów technicznych są zawarte w karcie technicznej.

ul. Wschodnia 2a 09-471 Nowe Miszewo